РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

ДГ"Слънце", гр. Димово

Обучение на педагогически специалисти на ДГ"Слънце", гр. Димово на Тема "Форми и техники на работа с деца със специални образователни потребности". Лектори на обучението са Катрин Каменова и Ана-Мария Ангелова-ресурсни учители на РЦПППО-област Видин.