РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Примерни уроци в електронна среда

Педагогическите специалисти на Регионален център-област Видин изготвят примерни електронни уроци, които периодично се качват в специален you tube канал и могат да се ползват от учители, които работят с ученици със специални образователни потребности.