РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

СУ"Н.Й.Вапцаров", с. Дреновец

Обучение на педагогически специалисти на СУ"Н.Й.Вапцаров", с. Дреновец на тема"Форми и техники на работа с ученици със специални образователни потребности".

Лектори на обучението са Катрин Каменова и Ана -Мария Ангелова, ресурсни учители на РЦПППО-област Видин.