РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Превенция на екранната зависимост при децата"

В периода 28.03.2023 г. - 11.04.2023 г. е проведено обучение с присъждане на един квалификационен кредит на тема: "Превенция на екранната зависимост при децата“ за педагогически специалисти от СУ "П. Р. Славейков" - град Видин, ДГ "Детелина" - град Видин и ДГ "Славейче" - град Видин

Включват се общо 63 педагогически специалисти - 35 педагогически специалисти от СУ "П. Р. Славейков" - град Видин, 15 педагогически специалисти от ДГ "Детелина" - град Видин и 13 педагогически специалисти от ДГ "Славейче" - град Видин.

Обучението се провежда в електронна среда чрез платформата Zoom, a лектори са Наташа Трайкова - старши ресурсен учител, Паола Найденова - логопед и Емилия Трифонова - логопед-рехабилитатор на слуха и говора, педагогически специалисти на РЦПППО - област Видин.