РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Превенция на екранната зависимост при децата"

В периода 28.03.2023 г. - 05.04.2023 г. е проведено обучение с присъждане на един квалификационен кредит на тема: "Превенция на екранната зависимост при децата“ за педагогически специалисти от СУ "Васил Левски" - град Кула и СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Брегово

Включват се общо 50 педагогически специалисти - 20 педагогически специалисти от СУ "Васил Левски" - град Кула и 30 педагогически специалисти от СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Брегово.

Обучението се провежда в електронна среда чрез платформата Zoom, a лектори са Наташа Трайкова - старши ресурсен учител, Паола Найденова - логопед и Емилия Трифонова - логопед-рехабилитатор на слуха и говора, педагогически специалисти на РЦПППО - област Видин.