РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

ОУ"Христо Ботев", гр. Дунавци

Обучение на педагогически специалисти на ОУ"Христо Ботев", гр. Дунавци на Тема"Форми и техники на работа с ученици със специални образователни потребности". Лектори на обучението са Катрин Каменова и Ана-Мария Ангелова-ресурсни учители на РЦПППО-област Видин.