РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

ОУ"Отец Паисий", гр. Видин

Административна супервизия за педагогически специалисти на Тема: "Ролята на ресурсните учители в съвместното преподаване в приобщаващото образование". Водещи: Георгиела Илиева - старши ресурсен учител, Лора Ангелова-логопед.