РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Обучение на педагогически специалисти за работа с платформата "Подкрепи ме"

Ана-Мария Ангелова /логопед/, Кристина Кирилова /ресурсен учител/, Мария Колева /ресурсен учител/ и Силвия Михайлова /ресурсен учител/ се включиха в обучение на педагогически специалисти за работа с платформата "Подкрепи ме". Обучението се проведе онлайн, чрез Google Meet. 

Платформата "Подкрепи ме" е създадена съвместно от UNICEF и РЦПППО - София град. Тя предоставя видео обучителни материали и ресурси за деца със специални образователни потребности, разработени от специалисти и учители. Те се намират в секция Ресурси и са структурирани в два раздела - образователни и терапевтични ресурси, като част от тях са публично достъпни, а други, които са по-специализрани, изискват подаване на заявка от страна на родителя. Всички ресурси в платформата са безплатни. Платформата цели и по-ефективно сътрудничество между семейството и педагогическите специалисти, подкрепящи детето, като дава възможност всички те да бъдат свързани и да проследяват заедно напредъка на детето по програмата му за развитие.

Повече за платформата може да видите тук