РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Умение за адаптивност и устойчивост

На 11.04.2020г. се проведе обучение от Фондация Мадара-България на педагогическите специалисти на Регионален център-област Видин.

Уебинарът разгледа предизвикателствата пред способността за устойчивост и адаптивност на учители и ученици и търси решения на пресечната точка между психология, неврология и педагогическа практика.

Представена е т. нар. революция на педагогическата наука, познания за психичните процеси, които стоят в основата на умението за устойчивост и адаптивност.

Посочени са психологическите особености на учениците от поколението Z / родени след 2000 / и начините за развиване на жизнените им умения.

Предложени са иновативни методи и добри практики за изграждане на устойчиви индивиди, подготвени за живота.