РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Електронни уроци и дигитално учебно съдържание

Обучение на ресурсни учители, психолози и логопеди на РЦПППО-област Видин на Тема "Създаване и използване на електронни уроци и дигитално учебно съдържание". Обучението се организира от РААБЕ - България с лектор Йорданка Първанова. Обучението е насочено към подпомагане на учебния процес с използване на проектно-базирано обучение.