РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Методическа подкрепа на учители

Онлайн обучение на тема "Работа с деца и ученици със специални образователни потребности в електронна среда - мисията е възможна" с лектори Катрин Каменова и Ана-Мария Ангелова-ресурсни учители на РЦПППО-област Видин