РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Методическа подкрепа

Онлаин обучение на тема: работа с деца и ученици със специални образователни потребности в електронна среда - мисията е възможна с лектори - Катрин Каменова и Ана-Мария Ангелова- ресурсни учители на РЦПППО-област Видин.