РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

ОРЕС от 22.03.2021г. до 31.03.2021г.

Съгласно Заповед №РД-09-753 от 19.03.2021г. на Министъра на здравеопазването се въвежда обучение и подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от разстояние в електронна среда, считано от 22.03.2021г. до 31.03.2021г.