РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Монтесори методика за деца от 6 до 12 години

Обучение по Монтесори методика за деца от 6 до 12 години за педагогическите специалисти на РЦПППО-област Видин.

Приложение на Монтесори методика в терапевтичната и педагогическата практика. 

Истинската природа на детето и въведение в метода. Философия на метода Монтесори. Упражнения по математика. Езикови познания. Въвеждане и класифициране в географията и биологията.