РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

ДГ"Зорница" с филиал ДГ"Щастливо детство"

Проектът "Уверени родители-успешни деца" е насочен към педагогически специалисти и родители за насърчаване на взаимодействието между дете-родител-учител и е част от Програмата за квалификация на РЦПППО-област Видин за 2019-2020 учебна година. Целта е да се организира динамична, емоционално наситена среда за развитие на детето.