РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Елементите на подкрепящата среда в образователната институция" в ДГ "Арабела" с филиал "Незабравка" - гр. Видин

Обучение с предоставяне на удостоверение за 1 квалификационен кредит на тема: "Елементите на подкрепящата среда в образователната институция" в ДГ "Арабела" с филиал "Незабравка" - гр. Видин, проведено онлайн в платформата Zoom. В обучението се включиха 18 педагогически специалисти.

Обучители са Емилия Трифонова /логопед - рехабилитатор на слуха и говора/ и Наташа Стефанова /старши ресурсен учител/, специалисти от Регионален център - област Видин