РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Елементите на подкрепящата среда в образователната институция" в ОУ "Христо Ботев" - гр. Дунавци и НУ "Васил Левски" - гр. Белоградчик

Обучение с предоставяне на удостоверение за 1 квалификационен кредит на тема: "Елементите на подкрепящата среда в образователната институция" в ОУ "Христо Ботев" - гр. Дунавци и НУ "Васил Левски" - гр. Белоградчик, проведено онлайн в платформата Zoom. В обучението се включиха 25 педагогически специалисти от двете образователни институции.

Обучители са Емилия Трифонова /логопед - рехабилитатор на слуха и говора/ и Наташа Стефанова /старши ресурсен учител/, специалисти от Регионален център - област Видин