РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Елементите на подкрепящата среда в образователната институция" в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Брегово и СУ "Васил Левски" - гр. Кула

Обучение с предоставяне на удостоверение за 1 квалификационен кредит на тема: "Елементите на подкрепящата среда в образователната институция" в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Брегово и СУ "Васил Левски" - гр. Кула, проведено онлайн в платформата Zoom. В обучението се включиха 33 педагогически специалисти от двете образователни институции.

Обучители са Емилия Трифонова /логопед - рехабилитатор на слуха и говора/ и Наташа Стефанова /старши ресурсен учител/, специалисти от Регионален център - област Видин