РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Елементите на подкрепящата среда в образователната институция" в ДГ "Синчец" с филиал ДГ "Вида" - гр. Видин, ОУ "Иван Вазов" - гр. Видин и СУ "П. Р. Славейков" - гр. Видин

Обучение с предоставяне на удостоверение за 1 квалификационен кредит на тема: "Елементите на подкрепящата среда в образователната институция" в ДГ "Синчец" с филиал ДГ "Вида" - гр. Видин, ОУ "Иван Вазов" - гр. Видин и СУ "П. Р. Славейков" - гр. Видин, проведено онлайн в платформата Zoom.

В обучението се включиха общо 51 педагогически специалисти (20 педагогически специалисти от ДГ "Синчец" с филиал ДГ "Вида" - гр. Видин, 15 педагогически специалисти от ОУ "Иван Вазов" - гр. Видин и 16 педагогически специалисти от СУ "П. Р. Славейков" - гр. Видин)

Обучители са Емилия Трифонова /логопед - рехабилитатор на слуха и говора/ и Наташа Стефанова /старши ресурсен учител/, специалисти от Регионален център - област Видин.