РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Идентифициране и превенция на специфичните нарушения в способността за учене" в СУ "Цар Симеон Велики" - град Видин

Обучение с предоставяне на удостоверение за 1 квалификационен кредит на тема: "Идентифициране и превенция на специфичните нарушения в способността за учене" в СУ "Цар Симеон Велики" - град Видин, проведено онлайн в платформата Zoom.

В обучението се включиха 17 педагогически специалисти от образователната институция.

Обучители са Лора Ангелова /логопед/ и Паола Найденова /ресурсен учител/, специалисти от Регионален център - област Видин.