РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Атестирането на педагогическите специалисти

Обучение на Фондация "Кузманов" на Тема "Атестирането на педагогическите специалисти" от 01.02.2020г. до 02.02.2020г. Атестирането на педагогическите специалисти е в съответствие с атестационните карти на ресурсен учител, психолог и логопед и се въвежда от 2020/2021 учебна година. Атестирането е процес на оценяване в съответствие на дейността на педагогическия специалист.