РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Подкрепяща среда в образователната институция"

В периода 07 декември - 14 декември 2022 г. е проведено обучение с присъждане на един квалификационен кредит на тема: "Подкрепяща среда в образователната институция“ за педагогически специалисти от ДГ "Детелина" - гр. Брегово, ДГ "Зорница" - гр. Видин, ОУ "Васил Левски" - с. Бойница, ОУ "Еп. С. Врачански" - гр. Видин, СУ "Н. Й. Вапцаров" - с. Дреновец, СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Димово и ПГСС "Г. М. Димитров" - гр. Дунавци.

Включват се общо 67 педагогически специалисти - 9 педагогически специалисти ДГ "Детелина" - гр. Брегово, 4 педагогически специалисти от ДГ "Зорница" - гр. Видин, 10 педагогически специалисти от ОУ "Васил Левски" - с. Бойница, 10 педагогически специалисти от ОУ "Еп. С. Врачански" - гр. Видин, 10 педагогически специалисти от СУ "Н. Й. Вапцаров" - с. Дреновец, 15 педагогически специалисти от СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Димово и 9 педагогически специалисти от ПГСС "Г. М. Димитров" - гр. Дунавци

Обучението се провежда в електронна среда чрез платформата Zoom, a лектори са Катрин Каменова - ресурсен учител и Ана-Мария Ангелова - логопед в Регионален център - област Видин.