РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Идентифициране и превенция на специфични нарушения в способността за учене“

В периода 24 ноември - 01 декември 2022 г. е проведено обучение с присъждане на един квалификационен кредит на тема: "Идентифициране и превенция на специфични нарушения в способността за учене“ за педагогически специалисти от ДГ "Арабела" - град Видин, ДГ "Желязко Попниколов" - град Видин, ДГ "Русалка" - град Видин, ДГ "Синчец" - град Видин, ДГ "Слънце" - град Димово и ДГ "Звънче" - град Кула.

Включват се общо 58 педагогически специалисти - 15 педагогически специалисти от ДГ "Арабела" - град Видин, 10 педагогически специалисти от ДГ "Желязко Попниколов" - град Видин, 8 педагогически специалисти от ДГ "Русалка" - град Видин, 20 педагогически специалисти от ДГ "Синчец" - град Видин, 3 педагогически специалисти от ДГ "Слънце" - град Димово и 2 педагогически специалисти от ДГ "Звънче" - град Кула.

Обучението се провежда в електронна среда чрез платформата Zoom, a лектори са Лора Ангелова, Паола Найденова и Мирослава Николова - логопеди в Регионален център - област Видин.