РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Развитие на умение за комуникация и екипност в приобщаващото образование"

В периода 14 - 21 ноември 2022 г. е проведено обучение с присъждане на един квалификационен кредит на тема: "Развитие на умение за комуникация и екипност в приобщаващото образование" за педагогически специалисти от СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Видим, ОУ "Иван Вазов" - град Видин и НУ "Васил Левски" - град Белоградчик.

Включват се общо 55 педагогически специалисти - 30 педагогически специалисти от СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Видин, 10 педагогически специалисти от ОУ "Иван Вазов" - град Видин и 15 педагогически специалисти от НУ "Васил Левски" - град Белоградчик.

Обучението се провежда в електронна среда чрез платформата Zoom, a лектори са Катрин Каменова - ресурсен учител и Ана-Мария Ангелова - логопед.