РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Обучение за ресурсни учители на РЦПППО - Видин на тема: "Подходи за работа с деца с разстройство на вниманието и хиперактивност"

Обучение на ресурсни учители на РЦПППО-област Видин на тема: "Подходи за работа с деца с разстройство на вниманието и хиперактивност".

Обучението се организира от Консултативен център "Плиска" с лектор Анета Жечева.

По време на обучението се разглеждат: същност на разстройство на вниманието и подходи за работа; същност на хиперактивното разстройство при децата и насоки и подходи за работа с деца с хиперактивност.