РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Обучение за специалистите на Регионален център - Видин от платформата Уча.се

Ресурсни учители, логопеди и психолози от Регионален център - Видин се включиха в обучение, организирано от екипа на онлайн платформата Уча.се.

Срещата акцентира на всички нови и стари ресурси в Уча.се и по-точно как могат да бъдат използвани в часовете, за да направят уроците още по-ангажиращи, както и да улеснят работата на педагогическите специалисти по предварителната подготовка на занятията.