РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Oнлайн работна среща-обучение за работа с устройството OrCam My eye2.0

Венелин Велков, ресурсен учител в РЦПППО - област Видин, се включи в среща - обучение, в платформата Zoom, за работа с устройството OrCam My eye2.0 с водещи проф. дпн Владимир Радулов и Елица Василева, която е с нарушено зрение и използва устройството. 

OrCam My eye2.0. е най-напредналата технология до момента за хора със зрителни проблеми. Устройството е голямо колкото флашка и се прикрепя към рамката на очила. Функциите му са страшно много – от разпознаване на лица, хора, надписи, табели и брандове, до виждане на цветове и сканиране на банкноти и светофарни уредби. Целта на OrCam My eye2.0. е да помогне на незрящи лица да водят възможно най-пълноценен начин на живот.