РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

за дейности по чл.190 от ЗПУО

На 15.09.2020г. със заповед на директора на РЦПППО-област Видин е определен състава на Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности в състав:

1. Ръководител: Таня Иванова - старши експерт по предучилиюно образование на РУО-Видин

2. Цветомир Митев - психолог на РЦПППО-област Видин

3. Юлия Димова - логопед на РЦПППО-област Видин

4. Емилия Тифинова - логопед - слуховоречев рехабилитатор на РЦПППО-област Видин

5. Анелия Русинова - старши ресурсен учител на РЦПППО-област Видин

6. Десислава Младенова - старши ресурсен учител на РЦПППО-област Видин

7. Д-р Ани Първулова - главен експерт в Дирекция "Медицински дейности" на РЗИ-Видин

8. Станимира Дикова - социален работник в отдел "Закрила на детето" на Дирекция "Социално подпомагане"- Видин