РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

ОУ"Иван Вазов", гр. Видин

Откритата практика ще се проведе на 16.04.2019г. в час по български език и литература от старши учител на ОУ "Иван Вазов", гр. Видин г-жа Марийка Василева и ресурсен учител на РЦПППО-област Видин г-жа Десислава Младенова.