РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Открита практика на приобщаващото образование с ресурсно подпомагане

Открита практика на приобщаващото образование по математика се проведе на 27.04.2021г. в СУ"Христо Ботев", гр. Белоградчик от г-жа Диана Вътева-старши учител и и г-жа Кристина Кирилова-ресурсен учител.