РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

СУ "Свети Свети Кирил и Методий", с. Ново село

Откритата практика ще се проведе на 28.02.2019г. / четвъртък / от 09.50 часа в 3 кл. на СУ"Св. Св. Кирил и Методий", с. Ново село по български език и литература от старши учител Латинка Борисова и старши ресурсен учител Иванка Милкова.