РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Открита практика на приобщаващото образование с ресурсно подпомагане

На 21.01.2021г. се проведе открита практика на приобщаващото образование с ресурсно подпомагане в НУ"Васил Левски", гр. Белоградчик от начален учител Ния Иванова и ресурсен учител Мирослава Николова.Откритата практика е наблюдавана от 27 специалисти на РЦПППО-област Видин през платформа ZOOM.