РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Открита практика за приобщаващо образование с ресурсно подпомагане в ОУ "Иван Вазов" - гр. Видин

Откритата практика е проведена във 2 в клас, на тема "Най-хубавото птиче" от Георги Райчев. Педагогическите специалнисти, които демонстрират екипна работа са Красимира Бързийска /класен ръководител на 2 в клас/ и Десислава Макавеева /старши ресурсен учител/. Гости на урока са г-жа Пролетка Цветкова - директор на ОУ "Иван Вазов" и г-жа Лидия Русинова - зам. директор по учебната дейност в ОУ "Иван Вазов".

Откритата практика е наблюдавана на живо през платформата Zoom от педагогически специалисти от Регионален център - Видин и ОУ "Иван Вазов" - Видин.