РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Открита практика за приобщаващо образование с ресурсно подпомагане в ОУ "Иван Вазов" - град Видин

Откритата практика се организира от ОУ "Иван Вазов" - град Видин и РЦПППО - област Видин.

Мероприятието е заложено в Годишния план на Регионално управление на образованието - Видин и Годишния план на Регионален център - област Видин за учебната 2022-2023 година.

Откритата практика е проведена в час по Български език и литература във II а клас на тема "Съгласни звукове - обобщение" от главен учител от ОУ "Иван Вазов" - град Видин Аничка Петкова и Десислава Макавеева - старши ресурсен учител от Регионален център - област Видин.

В урока участие вземат и Емилия Трифонова - логопед-рехабилитатор на слуха и говора от Регионален център - област Видин, Цветелина Димитрова - психолог и Петър Младенов - начален учител в ОУ "Иван Вазов" - град Видин.

Откритата практика бе наблюдавана на живо през платформата Zoom от педагогически специалисти от цялата област.