РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Открита практика за приобщаващо образование с ресурсно подпомагане в ОУ "Любен Каравелов" - град Видин

Откритата практика се организира от ОУ "Любен Каравелов" - град Видин.

Мероприятието е заложено в Годишния план на Регионално управление на образованието - Видин и Годишния план на Регионален център - област Видин за учебната 2022-2023 година.

Откритата практика е проведена в час по Математика във II а клас на тема "Умножение и деление с числото 8" от Вилеяна Аристотелова - класен ръководител на II а клас в ОУ "Любен Каравелов" - град Видин и Илияна Николова - старши ресурсен учител в ОУ "Любен Каравелов" - град Видин

Откритата практика бе наблюдавана на живо през платформата Zoom от педагогически специалисти от Регионален център - Видин и 14 училища в цялата област.