РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Открита практика за приобщаващо образование с ресурсно подпомагане в СУ "П. Р. Славейков" - гр. Видин

Открита практика за приобщаващо образование с ресурсно подпомагане в СУ "П. Р. Славейков" - гр. Видин, съгласувана с плана на РУО - Видин за учебната 2021/2022 година.

Урокът се проведе във 5 а клас, на тема "Главатарят, който искаше да плени месечината" /урок за упражнение/. Педагогическите специалнисти, които демонстрираха екипна работа бяха Десислава Крумова /учител по БЕЛ/ и Илияна Григорова /старши ресурсен учител/. 

Откритата практика бе наблюдавана на живо през платформата Zoom от педагогически специалисти от цялата област, а също така и от представители на РУО - Видин.