РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Открита практика за приобщаващо образование с ресурсно подпомагане в СУ "Васил Левски" - град Кула

Откритата практика се организира от СУ "Васил Левски" - град Кула и РЦПППО - област Видин.

Мероприятието е заложено в Годишния план на Регионално управление на образованието - Видин и Годишния план на Регионален център - област Видин за учебната 2022-2023 година.

Откритата практика е проведена в час по Български език и литература в IV а клас на тема "Изреченията е българския език" от Пролетка Вълкова - класен ръководител на IV клас в  СУ "Васил Левски" - град Кула и Пламен Славчев - ресурсен учител в  СУ "Васил Левски" - град Кула.

В урока участие взе и Силвия Христова - психолог в в  СУ "Васил Левски" - град Кула.

Откритата практика бе наблюдавана на живо през платформата Zoom от педагогически специалисти от цялата област.