РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Провеждане на обучение в образователна институция

Обучението е насочено към педагогическите специалисти с цел ценностна промяна на нагласите към приобщаващото образование и е част от Програмата за квалификация на РЦПППО-област Видин за 2019-2020 учебна година.