РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Открита практика на приобщаващото образование

На 12.12.2019г. се проведе открита практика на приобщаващото образование в ОУ "Отец Паисий", гр. Видин от старши учител г-жа Сладина Славчева и старши ресурсен учител г-жа Георгиела Илиева.