РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Супервизия в НУ''Васил Левски'', гр. Белоградчик

Административна супервизия в НУ"Васил Левски", гр. Белоградчик с водещи Ася Петрова-директор, Мирослава Николова-старши ресурсен учител на РЦПППО-област Видин.