РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

ОУ"Отец Паисий", гр. Видин

Административна супервизия в ОУ"Отец Паисий", гр. Видин с водещи Георгиела Илиева-старши ресурсен учител, Лора Ангелова-логопед на РЦПППО-област Видин.