РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Участие в национална конференция на ресурсните учители - 08.11.2019г.-09.11.2019г.

Националната коференция е организирана в 3 панела: Академичната подготовка на ресурсните учители, Приобщаващи практики в детската градина и училище, Професионален профил на ресурсния учител.