РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

ПРОГРАМА 

за 

супервизия и методическа подкрепа на Екипите за подкрепа за

личностно развитие в детските градини и училищата в област Видин

Цел и задачи:

  • Създаване на условия за осъществяване на супервизия и методическа подкрепа на предоставянето на ресурсното подпомагане в детски градини и училища в област Видин.
  • Запознаване с нормативните документи, регламентиращи приобщаващото образование.
  • Разглеждане на допълнителната подкрепа за личностно развитие и процедурите за предоставяне.
  • Разглеждане на функциите на Екипа за подкрепа за личностно развитие.

 

Място на провеждане:

Детските градини и училищата на територията на област Видин, в които се обучават деца и ученици със специални образователни потребности.

Участници:

Ресурсни учители и педагогически специалисти на РЦПППО - област Видин, членове на Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, учители и специалисти на детски градини и училища в област Видин.

 

 

ГРАФИК

на дейностите на супервизия и методическа подкрепа,

реализирани от специалистите на РЦПППО - област Видин

 

12.01.2018г. - ДГ "Тодор Титоренков" - гр.Грамада

16.01.2018г. - СУ "Васил Левски" - гр.Кула; ДГ "Звънче" - гр.Кула /провеждане в училището/

18.01.2018г. - ОУ "Иван Вазов" - гр.Видин

25.01.2018г. - СУ "Христо Ботев" - гр.Грамада

01.02.2018г. - ДГ "Зорница" - гр.Видин

08.02.2018г. - СУ "Христо Ботев" - с.Арчар; ДГ "Кокиче" - с.Арчар /провеждане в училището/

15.02.2018г. - ПГТ "Михалаки Георгиев" - гр.Видин

21.02.2018г. - СУ "Св.Св.Кирил и Методий" - гр.Брегово; ДГ "Детелина" - гр.Брегово /провеждане в училището/

26.02.2018г. - ПТГ "Васил Левски" - гр.Видин

06.03.2018г. - СУ "Цар Симеон Велики" - гр.Видин

07.03.2018г. - СУ "Никола Вапцаров" - с.Дреновец

13.03.2018г. - ОУ "Отец Паисий" - гр.Видин

15.03.2018г. - СУ "Св.Св.Кирил и Методий" - гр.Видин

20.03.2018г. - НУ "Васил Левски" - гр.Белоградчик; ДГ "Иглика" - гр.Белоградчик  /провеждане в училището/

22.03.2018г. - ОУ "Любен Каравелов" - гр.Видин

29.03.2018г. - СУ "Христо Ботев" - гр.Белоградчик

12.04.2018г. - СУ "Св.Св.Кирил и Методий" - гр.Димово; ДГ "Слънце" - гр.Димово

17.04.2018г. - ОУ "Епископ Софроний Врачански" - гр.Видин

19.04.2018г. - ОУ "Христо Ботев" - гр.Дунавци

23.04.2018г. - ОУ "Христо Ботев" - с.Раковица

26.04.2018г. - СУ "Св.Св.Кирил и Методий"  - с.Ново село

02.05.2018г. - СУ "П.Р.Славейков" - гр.Видин

03.05.2018г. - ОУ "Христо Ботев" - с.Раброво

09.05.2018г. - ОУ "Св.Климент Охридски" - гр.Видин