РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Проведени консултации в Дни на отворени врати

Във връзка с Годишен план за дейността на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Видин 2021 – 2022г.,екипът на Регионален център – Видин организира безплатни консултации за деца и ученици по сертифицирани методики в дните: 12.04.2022  г., 13.04.2022г., 14.04.2022г. и 15.04.2022г.

Консултациите се извършват от психолози, логопеди и ресурсни учители в зависимост от потребностите на детето/ученика и по желание на родителите.

Методиките, които са използвани са:

- Картинен тест за фонологично осъзнаване, гл. ас . д-р Катерина Щерева

- Оценка на четенето /декодиране и разбиране/ и неговите нарушения при ученици от първи и втори клас , гл. ас. д-р Катерина Щерева

- Оценка на езиковата и говорната изява в устната реч и писмена реч / за деца и ученици  / Методика на В. Матанова и Е. Тодорова

- Скала за изследване на детска тревожност / 8 – 12 г./

- Проба на Пиерон – Рутер за изследване устойчивостта и концентрацията на вниманието / 8 – 12г./

- Скалата за интелигентност на Уекслeр за деца

- Рейтинг скала за оценка на детското развитие - Developmental Profile-3 (DP-3) / за деца и ученици до 13г. /

По предварително заявено желание от страна на родител, общо са проведени 117 индивидуални консултации с деца и ученици от които 80 логопедични консултации от петима логопеди; 27 психологически консултации от трима психолози и 9 методически консултации от двама ресурсни учители на Регионален център – Видин.

Консултациите, организирани от специалистите на РЦПППО – Видин протекоха при засилен обществен интерес и  положителни родителски реакции към подобен вид събития и желание за последващи такива.