РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

СУ''Св. Св. Кирил и Методий", гр. Димово

Родителска подкрепа и супервизия на работа за успешна социализация на учениците със специални образователни потребности.