РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

СУ"Св. Св. Кирил и Методий", гр. Димово

Административна супервизия за разясняване на ролята на ресурсния учител в училището. Тема: "Ролята на ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование". Водещи: Наташа Трайкова- старши ресурсен учител, Снежанка Георгиева- ресурсен учител.