РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

РЦПППО - област Видин организира безплатни консултации за деца и ученици по сертифицирани методики

Екипът на Регионален център – област Видин организира безплатни консултации за деца и ученици по сертифицирани методики на 12.04.2022г.,13.04.2022г., 14.04.2022г. и 15.04.2022г.

ЗА КОГО: деца, ученици

МОДЕЛ НА РАБОТА:За процедурите се използват дидактични материали и сертифицирани методики:

1. КОНСУЛТАЦИЯ С ЛОГОПЕД – Ана-Мария Ангелова, Емилия Трифонова, Лора Ангелова, Мирослава Николова, Паола Найденова

Изследване на фонологично осъзнаване. Готовност за четене и писане /за деца от 4 до 7 години/.

Оценка на четенето - декодиране и разбиране /за ученици от I и II клас/.

Оценка на езиковата и говорната изява в устната  реч / за деца от 4 до 8 години /.

Оценка на четенето и писането / за ученици от 6 до 10 години/.

Рейтинг скала за оценка на детското развитие - Developmental Profile-3 (DP-3) / за деца и ученици до 13г.

2. КОНСУЛТАЦИЯ С ПСИХОЛОГ – Ася Петрова, Галина Георгиева, Димо Симеонов, Цветомир Митев

Сертификационно обучение за работа с проективната методика за деца – TEMAS-TELL-MY-A-STORY

Рейтинг скала за оценка на детското развитие - Developmental Profile-3 (DP-3) / за деца и ученици до 13г. /

Тестове за изследване устойчивостта на вниманието

Скала за изследване на детската тревожност /за деца от 8 до 12 години /

Скала за интелигентност за деца – WISK-IV

3. КОНСУЛТАЦИЯ С РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ – Катрин Каменова, Мария Колева

Рейтинг скала за оценка на детското развитие - Developmental Profile-3 (DP-3) / за деца и ученици до 13г. /

 

ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ: 

Психолози – Ася Петрова, Галина Георгиева, Димо Симеонов, Цветомир Митев

Логопеди –Ана-Мария Ангелова, Емилия Трифонова, Лора Ангелова, Мирослава Николова, Паола Найденова

Ресурсни учители - Катрин Каменова, Мария Колева

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Училища и детски градини на територията на област Видин по предварително подадено заявление от родител/настойник  към РЦПППО – област Видин

За информация и записвания: тел. 094/60 68 68, E-mail: regioncentre_vidin@abv.bg

Срок за записване: до 11.04.2022 г.