РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Регионална конференция Приобщаващо образование 2022 г. на тема: "Социално и емоционално учене"

Регионалната конференция се провежда във връзка с 15-годишнината от създаването на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование със съдействието на Регионално управление на образованието-Видин.

Гости на официалното откриване са: областният управител на област Видин - г-н Любен Иванов, и. д. началник на РУО - г-н Ангел Донкин, членовете на организационния комитет на конференцията: началник отдел ОМДК на РУО - г-жа Наталия Крумова и старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия на РУО - г-н Владко Вълчев, директори на образователни институции от област Видин.  Конференцията е открита от г-жа Ася Петрова - директор на РЦПППО - Видин. Връчени са плакети за принос към развитието на приобщаващото образование. Пълен запис на официалното откриване може да видите тук.

За представяне на цялостната дейност на Регионален център - Видин са създадени два кратки филма - "15 години приобщаващо образование" и "През нашите очи"

Работата на конференцията протече в следните тематични направления:

  1. Подкрепяща среда в образователната институция.
  2. Прилагане на диференцирани педагогически подходи в образованието.
  3. Сътрудничество между участниците в процеса на приобщаващото образование – училището, регионалния център, ученика, семейството и общността.
  4. Приобщаващи педагогически практики.

Общият брой педагогически специалисти, включили се като участници в събитието е 32. 

Участниците, представили се с доклади са 16. Всички доклади са събрани в сборник, който е издаден като продукт от Регионалната конференция.

По време на презентационната част, която е предавана на живо от конферентната зала на Регионален център през платформата Zoom, са представени 19 презентации на педагогически специалисти от цялата област. Приветствие към всички участници в конференцията поднесе г-жа Емануела Стоилова - главен експерт в дирекция "Приобщаващо образование" към МОН. Пълен запис на презентационната част можете да видите тук.

6 образователни институции от областта представят своята дейност с изложба. Видео от изложбата може да видите тук.