РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Регионална кръгла маса "Превенция на агресията чрез образование"

Регионална кръгла маса на тема: „Превенция на агресията чрез образование“ на РЦПППО-област Видин и Регионално управление на образованието-Видин се проведе на 22.02.2023 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч. с участието на психолози, координатори и педагогически специалисти на училища и РЦПППО-област Видин.

Целта на кръглата маса е да предостави платформа за конструктивна дискусия и да насърчи устойчивото партньорство между заинтересованите институции, които да споделят повече за своята работа за превенция на насилието в дома и агресията в училище. Основният фокус на кампанията : „Превенция на агресията чрез образование“ е за застъпничество, насочено към реализирането на институционални промени, т.е. за създаване на ефективни политики и работещи институции, които успешно да адресират и предотвратяват насилието и агресията.

Регионалната кръгла маса е открита от г-жа Ася Петрова – директор на РЦПППО – Видин. Активното участие и подкрепата на училищата от специалистите на центъра е необходимо да доведе до истинската и устойчива системна промяна  отвътре, а не отвън. Какви са възможностите на РЦПППО-област Видин да предоставим ноу-хау, опит и експертиза? Целта е да надграждаме добрите практики и съществуващия опит. 

Темата: Подкрепа за личностно развитие срещу агресията– как, кога и защо? е разгледана от г-н Цветомир Митев-психолог на РЦПППО-област Видин. Опитът и проучванията показват, че програмите за справяне с тормоза и насилието са максимално ефективни, ако всички в училище – от учениците, техните родители и учителите полагат последователни усилия за създаване на сигурна училищна среда и предотвратяване на насилието. 

Каква е алтернативата представи г-жа Емилия Трифонова-логопед на РЦПППО-област Видин. Ще се опираме / ние от РЦПППО-Видин/ на опита си, включително като обучители по проекти на МОН и на центъра, както и на практиката на психологическата и логопедическата служба на центъра, в който работим. 

Блиц – интервю представи г-жа Наташа Трайкова-старши ресурсен учител на РЦПППО-област Видин. Да тълкуваме и да обясняваме агресията и да се борим целенасочено срещу нея с всички сили и средства.