РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Заповед на директора на РЦПППО-Видин

Продължава се обучението в елекронна среда от разстояние за учениците от VIII до XII клас, считано от 13.11.2020г. до 27.11.2020г. на Основание на Протокол №2803/5289/10.11.2020г. на Областен временен кризисен щаб за оценка на риска.